Конкурентност Назад

"Иновационтех" ЕООД като правоприемник на дейността на ИКПМ е единствената по рода си фирма на територията на България, за машини и съоръжения в областта на керамичното и пътно машиностроене с лицензионна документация за цялостни технологични линии за производство на тухли по немски и италиански лиценз.

Специализирана библиотека се съхранява от създаването на института до днес и се обогатява с новите заглавия и специализирани списания. За своята конкурентоспособност “Иновационтех” ЕООД разчита на своя дългогодишен опит в бранша, висококвалифициран инженерен екип, запазена и развита проектна и технологична документация, архивирани доклади на находищата и запасите на суровини, химико-технологични анализи от 1967г. до 2012г., запазени и развити контакти с доставчици и подизпълнители.

През 2011 година „Иновационтех” ЕООД печели съфинансиране по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Проектът цели технологично обновление и модернизация на производствения парк и отделите за проектиране и конструиране.

С реализацията на проекта „Иновационтех” ЕООД подсигурява самостоятелно производство на машини и оборудване по собствена документация при затворен цикъл на производство; пълен контрол на качеството по време на производството ; намаляване сроковете на изработка и себестойност на изделията.

За максималната ефективност и достигане на горепосочените цел „Иновационтех” ЕООД подготвя входирането на проект по схема „Беопасен труд” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, за осигуряване на максимално добри условия на труд, отговарящи на изискванята на ЕС.

Търсите ли подходящо решение за вашата компания?

Свържете се с нас днес за безплатна консултация или повече информация.

Свържете се с нас