Химико-физически анализ Назад

За да планираме Вашите инвестиционни разходи, изискваме да бъдат извършени предварителни анализи на суровина за Вашите изделия. На база на изследване на химическия състав и зърнометрията ще приложим правилен технологичен регламент на производствения процес и съответстващото технологично оборудване - режими на сушене и печене. Границите на показателите, които се приемат като перспективни за производството на тухли и керемиди са посочени в таблицата по-долу. За всяка проба са ни необходими 25 кг от суровината.

Показатели Мярка За тухли За керемиди
1. Формовачна вода % 18-20 20-30
2. Свиваемост при сушене % 4-6 6-9
3. Свързваща сила в пл.състояние kPa 60-120 180-260
4. Чувствителност към сушене - до слаба до слаба
5. Температура на изпичане °C 900-980 960-1020
6. Свиваемост при изпичане % 1.0 - +0.8 1.0 -+1.0
7. Обща свиваемост % до 7.0 до 10
8. Загуба при изпичане % до 15 до 10
9. Чувствителност към изпичане % до слаба до слаба
10. Якост на натиск/огъване   над 5.0 MPa над 1.2 kN
11. Водопоглъщаемост % над 8.0 под 13.0
12. Привидна плътност (об. тегло) kg/m³ 1500-2100 1800-2200
13. Пористост % 15-38 до 25
14. Мразоустойчивост цикли над 15 над 35
15. Вредни вещества - избивания от вар - да, ако не намаляват якостите до 2 бр. с размери до 10 mm
16. Водоразтворими соли степен не до средна степен
17. Цвят   равномерен равномерен
18. Дефекти - пукнатини, изкривявания   да, ако не намаляват якостите 1 брой
 

Търсите ли подходящо решение за вашата компания?

Свържете се с нас днес за безплатна консултация или повече информация.

Свържете се с нас