Доставка и монтаж Назад

За решаването на логистичните доставки нашата компания използва лицензирани и регистрирани транспортни фирми, които гарантират надеждни доставки на нашите товари до клиента!

Нашите специалисти работят заедно с Вас, съпровождат и ръководят монтажа на машините и съоръженията, следят за техническия надзор и участват в пуска на машините до постигане на планирана технологична мощност при съблюдаване на заложените входни и изходни показатели на проекта.

 

Търсите ли подходящо решение за вашата компания?

Свържете се с нас днес за безплатна консултация или повече информация.

Свържете се с нас