Обучение за експлоатация Назад

По-долу ще намерите като прикачен файл

НАРЪЧНИК на Система за управление качеството за следните продукти и услуги:

ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИННИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ С ОБЩО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАНИЯ И АНАЛИЗИ, НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ

(БДС EN ISO 9001:2015)

Търсите ли подходящо решение за вашата компания?

Свържете се с нас днес за безплатна консултация или повече информация.

Свържете се с нас