С повече от 55 години
история, висококвалифициран инженерен екип и специалисти.

Институтът по Керамично и Пътно Машиностроене е основан през 1963-та година като база за развитие и внедряване на машини и съоръжения в областта на керамичното и пътно машиностроене. През годините се утвърждава като развоен център за нови технологии за строителни материали и съответните машини и съоръжения за тях. Закупуването на лицензи и трансфера на технологии от западноевропейските фирми Хендле, Келер, Лингл и Морандо превръща ИКПМ в един достоен конкурент на световния пазар.

Текущи проекти

Институтът по Керамично и Пътно Машиностроене е основан през 1963-та година като база за развитие и внедряване на машини и съоръжения в областта на керамичното и пътно машиностроене. През годините се утвърждава като развоен център за нови технологии за строителни материали и съответните машини и съоръжения за тях. Закупуването на лицензи и трансфера на технологии от западноевропейските фирми Хендле, Келер, Лингл и Морандо превръща ИКПМ в един достоен конкурент на световния пазар.

През 2006-та година се създава фирма „Иновационтех” ЕООД, която се занимава с внедряването на последните иновации в продуктите, с инженеринг, проектиране, реконструкция и пуск в експлоатация на всяко едно от звената, изграждащи керамичния завод.

Научете повече за компанията

Как работят нашите машини?

Вижте част от нашите демонстрации

Проектиране, производство и пуск в експлотация на технологични линии за производство на тухли с годишен капацитет от 10 милиона условни тухли до тухли до 60 милиона условни тухли.

Дългогодишен опит в бранша, висококвалифициран инженерен екип, запазена и развита проектна и технологична документация, архивирани доклади на находищата и запасите на суровини.

Отзиви

Последни новини

Първа поръчка в областта на индустриалните хидравлични цилиндри

Първа поръчка в областта на индустриалните хидравлични цилиндри с новите ни партньори "ХИД-ТЕК" гр. Пловдив и възможности за съвместни модули за обучения в ЦПО "ТЕРРА" на специалисти в тази област.

Виж повече

"Иновационтех" ЕООД участва в ежегодните класации, организирани от БТПП

Заема 76-то място в ТОП 100 водещи фирми в икономиката на България, в категория "Фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2017 / 2016 г."

Виж повече

IV. Международна конференция "Високи технологии. Бизнес. Общество" 2019

Иновационтех участва в конференцията с презентация беше върху последните резултати, получени от експерименти с полезен модел "Керамичен пчелен кошер".

Виж повече

Някои от нашите партньори

ЛИЦЕНЗИОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЦЯЛОСТНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ

за производство на тухли по немски и италиански лиценз.

Свържете се с нас